La Salut i el Quiropràctic

El quiropràctic reconeix que hi ha 5 elements bàsics en la cura de la salut:

Bona alimentació
Bon descans
Exercici
Actitud mental positiva
Columna vertebral en bon funcionament

Tots reconeixem els primers 4 elements però pocs considerem l’atenció i cura de la nostra Columna vertebral. El servei quiropràctic està basat sobre la premissa que el seu cos té dins seu la capacitat de sanar per si sol.

Aquesta intel·ligència resideix dins el sistema nerviós central (Cervell i Medul·la espinal). Sent aquest sistema un vital, la naturalesa el protegeix amb els ossos de l’espina dorsal (Vèrtebres). Mentre les vèrtebres estan ben alineades seu sistema nerviós pot funcionar apropiadament i manté el seu cos fort i saludable.

Esdeveniments que comencen en el moment de néixer, com el mateix procés del part, problemes hereditaris, esforços, males postures i l’estrès causen que les seves vèrtebres perdin el moviment i posició normal, aquesta condició es coneix com Sub-Luxació vertebral. La Sub-luxació causa un mal funcionament del sistema nerviós, i si no és eliminada a temps, produeix problemes de salut.

Al principi les Sub-luxacions Vertebrals no produeixen dolor; com les càries dentals les quals són presents per molt de temps abans de produir problemes més seriosos. Igual que amb la seva dentadura, la clau per evitar les Sub-luxacions Vertebrals està en la realització d’un examen quiropràctic i la seva posterior cura abans que apareguin símptomes. A més, la Sub-luxació Vertebral és el precursor primari d’artritis degenerativa al llarg de la columna vertebral i altres problemes crònics / degeneratius si no es corregeix a temps.

El Quiropràctic és el professional que concentra les seves habilitats, recursos i coneixements per restablir i mantenir el seu estat de salut i la de la seva família mitjançant la detecció i correcció de les subluxacions vertebrals.

La Sub-luxació Vertebral es corregeix mitjançant un procediment conegut com Ajust Quiropràctic. Aquest delicat, efectiu i segur procediment és realitzat manualment i té el propòsit de corregir les Sub-luxacions Vertebrals.

Només el Quiropràctic està capacitat a determinar si vostè pot ser ajudat o no per aquest efectiu procediment i ajudar-lo a mantenir-se estable un cop eliminat el problema.

Cap altre professional té la preparació acadèmica i experiència necessària per fer aquest tipus de recomanació.

Català
×

¡HOLA Bienvenid@!

Estás a un paso de mejorar tu salud :)

×