7

6
10 setembre, 2017
8
10 setembre, 2017

Ramon Carmelo Delgado – Els resultats són molt positius havent observat una clara milloria dels símptomes amb els que vaig començar el procés d’ajustos, i sobretot en les zones on més molèsties tenia que eren zona cervical i zona lumbar.

Català